Plastification

Plastification is een project in ontwikkeling dat uit verschilllende onderdelen en installaties. bestaat. Video's, foto's, projecties, canvasdoeken, mdf platen. en 3d units. Het is mijn bedoeling om deze onderdelen uiteindelijk samen te voegen.tot een geheel.


Plastification is a large project in progress which comprised of various components and installations, including videos, photos, projections, canvas paintings, MDF panels, and 3D units. My intention is to eventually merge these elements together into a cohesive whole.