Plastic world

Het plastic gebruik is ons boven het hoofd gegroeid. Micro en Nano plastics, worden overal op aarde teruggevonden en worden o.a. door de zee weer uitgebraakt in de atmosfeer. In Plastic World staan de vliegende tasjes symbool voor deze problematiek.


The use of plastic has grown beyond our heads. Micro and Nano plastics are found everywhere on Earth and are regurgitated into the atmosphere by the sea, among other things. In Plastic World the flying bags symbolize this problem.