Ik ben multimedia kunstenaar en verzamel beelden en bewegingen die me op een of andere manier fascineren. Ik haal de beelden uit hun oorspronkelijke context, schilder ze in mijn eigen stijl, pas manipulatie toe, en plaats ze als stills of animaties in een fictieve setting. Ik schuif en speel met de beelden totdat ze voor mij de perfecte compositie vormen. Zo creëer ik een fictieve werkelijkheid opgebouwd uit elementen van de echte wereld.

De beelden die ik verzamel, komen uit het dagelijks leven: acties die zo normaal zijn dat ze nauwelijks opvallen. Een slak, een rivierkreeftje, of een stukje zwerfvuil, het kan van alles zijn dat mijn aandacht trekt. Mijn werk is figuratief en de concepten zijn eenvoudig te begrijpen, maar als je goed kijkt, verras ik je met subtiele details die je eerst misschien niet opmerkte.

Wanneer ik een idee heb, ga ik op zoek naar de bewegingen die ik nodig heb en film deze acties. Ik bestudeer de video's nauwgezet om de scènes te selecteren die ik nodig heb om mijn verhaal te vertellen. Vervolgens schilder ik, frame voor frame, wat ik zie en fotografeer deze beelden. Later bewerk ik de foto's op de computer en maak er animaties van die ik samenvoeg tot een geheel. Zo bouw ik mijn verhaal op.

Aanvankelijk concentreerde ik me voornamelijk op schilderen, bij voorkeur op grote doeken. Ik wilde mijn werk een extra dimensie geven en begon te experimenteren met film- en stop-motiontechnieken, wat uiteindelijk leidde tot animatie. Hoewel ik nu op kleiner formaat schilder dan vroeger, kan mijn werk groot geprojecteerd worden.

Het blijft magisch om te zien hoe al die stille beelden samen een beweging vormen.


I am a multimedia artist who collects images and movements that fascinate me in some way. I take the images out of their original context, paint them in my own style, apply some manipulation, and place them as stills or animations in a fictional setting. I shift and play with the images until they form the perfect composition for me. In this way, I create a fictional reality built from elements of the real world.

The images I collect come from everyday life: actions so normal that they barely catch anyone's attention. A snail, a crayfish, or a piece of litter—anything that captures my attention. My work is figurative, and the concepts are easy to understand, but if you look closely, I surprise you with subtle details you might have missed at first glance.

When I have an idea, I search for the movements I need and film these actions. I study the videos meticulously to select the scenes I need to tell my story. Then I paint, frame by frame, what I see and photograph these images. Later, I edit the photos on the computer and create animations from them, which I combine into a cohesive whole. This is how I build my narrative.

Initially, I focused mainly on painting, preferably on large canvases. I wanted to give my work an extra dimension and started experimenting with film and stop-motion techniques, which eventually led me to animation. Although I now paint on a smaller scale than before, my work can be projected on a large scale.

It remains magical to see how all these still images come together to form a movement.