Dancing flame

Een vlam heeft iets magisch. Een kaars aansteken speelt een rol in veel tradities, religies en rituelen. Het heeft vaak een heel persoonlijke betekenis en staat symbool voor licht, warmte, troost, kracht en verbinding. Daarom vond ik het een perfect onderwerp voor deze animatie.   


There is something magical about a flame. Lighting a candle plays a role in many traditions, religions and rituals. It often has a very personal meaning and symbolizes light, warmth, comfort, strength and connection. That's why I thought it was a perfect subject for this animation.