Work process

Transcience

In het voorjaar kleuren de bermen en grasvelden vol met met de gele bloemhoofdjes van de paardenbloem. Plotseling zijn ze allemaal veranderd in pluizenbollen lijkt het wel. Maar je ziet het nooit gebeuren. Dat proces wilde ik wel eens zien en daarom heb ik een time lapse gemaakt van deze beweging. Omdat dit proces zijn raakvlakken heeft met de vergankelijkheid van het vrouwelijk lichaam heb ik een model van mijn eigen lichaam gebruikt, De gipsen mal die ik eerder maakte (zie werkproces van het meisje uit de polder) werd bewerkt met papier-maché, zodat ik een vorm had waar ik spelden in kon prikken.


In spring, the road verges and grass fields become adorned with the yellow flower heads of dandelions. Suddenly, they all seem to transform into puffballs. But you never see it happen. I wanted to witness this process, so I created a time-lapse of this movement. Because this process resonates with the transience of the female body, I used a model of my own body. The plaster mold I made earlier (see the process of the girl from the polder) was treated with paper-mache, providing a surface where I could pin the dandelions.